CEO CLUB

Ажлын кейс


Арга хэмжээ
2013 ОНЫ 11 САРААС 2014 ОНЫ 3 САР


East Maven нь Монголын нэр хүндтэй захирлуудын нэгдэл болсон CEO Club-ийн хэвлэл мэдээллийн харилцаанд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр тус клубтэй 2014 онд 6 сарын хугацаанд хамтран ажилласан.

Онцлох ажил

  • Хувийн хэвшилд нөлөөлж буй улс төрийн шийдвэр, оролцооны асуудлаар бизнесийн захирлуудын дуу хоолойг хүргэх хэвлэл мэдээллийн томоохон аяныг өрнүүлэв.
  • Клубийн гишүүнчлэлийг C30 нэрийн дор өргөтгөж, шинэ ерөнхийлөгчийг зарлах дээд хэмжээний хүлээн авалтын арга хэмжээг зохион байгуулав


Үр дүн

  • Клубийн ерөнхийлөгчид хувийн хэвшлийг төлөөлөн дуугарах голлох эх сурвалжууд хэмээн танигдаж, хэвлэл мэдээллийн ТОП нэвтрүүлэг, сонин сэтгүүлийн булангуудаар өөрсдийн байр суурийг тогтмол хуваалцах болсон юм

Imaginative Communication

Үйлчилгээ авмаар байна уу?

Бидэнтэй холбоо барих