Imaginative
Communication

Бид орчин үеийн харилцаа, сурталчилгааны шинэлэг арга туршлагыг нэвтрүүлэгч PR агентлаг

Ажлын кейсүүд

2013 оноос хойш 20 гаруй PR сурталчилгааны компанит ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Бүгдийг үзэх

Онцлох харилцагчид